Sök
Filters
Stäng

Försäljnings och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor
ALLMÄNNA VILLKOR OCH LEVERANS
FÖR NORDIC TOOLS kakel-och murverktyg AB
 
1 LEVERANSVILLKOR
Dessa försäljnings- och leveransvillkor betraktas som en del
av varje beställningsavtal eller något erbjudande eller erbjudande för leveranser
av varor från Nordic Tools kakel-och murverktyg AB . Avvikelser från dessa
villkor kräver ett skriftligt avtal. Avtalet har företräde framför annan
nedsättande lagstiftning. Om enskilda bestämmelser i leveransvillkoren avsätts
ska de övriga bestämmelserna tillämpas fullt ut.

Alla förfrågningar som kunden kommer att göra till Nordic
Tools kakel-och murverktyg AB  på
grundval av dessa villkor, avtal om leverans av produkter eller leverans ska
riktas till Nordic Tools kakel-och murverktyg AB Storemyrsvägen 3 , 457 31
Tanumshede  eller order @nordictools.se.

2 LEVERANS
Nordic Tools kakel-och murverktyg AB  leveransskyldighet anges i erbjudandet /
avtalet / orderbekräftelsen (med eventuella bilagor), samt de aktuella och
tryckta produktspecifikationerna.
 
All leverans sker FOB (varorna laddas upp) från Nordic Tools kakel-och
murverktyg ABs  lager.

Föremål som täcks av leveransen finns i följesedel. Kunden /
kundens transportör måste omedelbart kontrollera att det finns en korrespondens
mellan beställningen och följesedeln.

3 Returer
Returer godkänns endast när det överenskommits i förväg och
upp till 180 dagar efter att varorna har levererats. Kunden betalar returfrakt.
Säljbara varor krediteras 90% av det fakturerade värdet på återkrav upp till 60
dagar efter leveransen, 80% upp till 120 dagar och 70% upp till 180 dagar.

4 PRIS OCH BETALNING
Priserna följer  den
aktuella prislistan och kan ändras utan föregående meddelande till följd av
ekonomiska bedömningar av säljaren.

Förutom priset på produkten betalar kunden alla faktiska
utgifter / kostnader för frakt, levererade pallar (med sek 80, - per pall) och statligaavgifter
som moms, enligt gällande priser och regler hela tiden.
Alla leveranser faktureras netto per 30 dagar från
mottagningsdatum. Efter förfallodagen beräknas räntan till den nuvarande ränta
som fastställts enligt räntelagen. 

5 Reklamation
Reklamationer måste göras omedelbart efter leverans /
inspektion (se punkt 2 ovan). Reklamationer noteras på leveransbrevet som
skickas till Nordic Tools kakel-och murverktyg AB i enlighet med punkt 1.
Försenade reklamationer innebär att kunden förlorar rätten att åberopa alla
påstådda brister eller förseningar.

6 FEL
Om de levererade varorna inte överensstämmer med den aktuella
följesedel eller om mängden levererade varor skiljer sig från beställningen
finns det ett fel. Kvantitetsavvikelser på grund av förutsägbara skador anses
inte vara brister.

Kunden ansvarar för att produkten passar hans syfte.
Användarguider och tekniska specifikationer utarbetade för och råd som ges till
kunden av Nordic Tools kakel-och murverktyg AB är baserade på bästa,
professionella omdöme och utan något ansvar för Nordic Tools kakel-och
murverktyg AB. Detta om inte kunden kan dokumentera att Nordic Tools kakel-och
murverktyg AB har agerat grovt ansvarslös eller avsiktligt.

Produktens egenskaper kan endast betraktas som försäkrade i
den utsträckning som detta uttryckligen anges i ett skriftligt avtal mellan
Nordic Tools kakel-och murverktyg AB och kunden.

7 ANSVAR FÖR FEL M.M.
Nordic Tools kakel-och murverktyg AB ansvarar inte för några
skador, förluster eller utgifter som uppstår vid lagring, användning eller
liknande av varorna, och inte heller för indirekt förlust av kunden, inklusive
förluster till följd av ett avbrott, förlust eller förlust av vinster eftersom
kontraktet med en tredje part upphör. . Leverantören ansvarar inte för defekter
/ defekter på motoriserade och tekniska varor efter 12 månader från
leveransdatum.

Nordic Tools kakel-och murverktyg AB  ansvar är begränsat till transport av varor
som har visat sig ha brister eller brister och fraktkostnader i detta sammanhang.

Kunden ska ersätta Nordic Tools kakel-och murverktyg AB i den
utsträckning som Nordic Tools kakel-och murverktyg AB  är ansvarig gentemot tredje part för sådan
skada och / eller förlust som Nordic Tools kakel-och murverktyg AB  inte är ansvarig gentemot kunden i enlighet
med dessa leveransvillkor.

8 KONTROLLANSVAR
Nordic Tools kakel-och murverktyg AB  ansvarar inte för någon försening eller fel
som ligger utanför säljarens kontroll. Vad som ligger utanför säljarens
kontrollansvar är omständigheter som Nordic Tools kakel-och murverktyg AB  inte kan eller kommer att kontrollera, och som
gör kontrakt och leveransrätt omöjligt eller ekonomiskt och praktiskt tyngre.
inklusive omfattande störningar i egen verksamhet eller med underleverantörer
eller förändringar i offentliga bestämmelser.