Sök
Filters
Stäng

Personuppgifter på Nordic Tools Websida

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. En personlig information kan vara namn, telefonnummer, adress, men det kan också vara saker som IP-adresser, ett beteendemönster eller en bedömning / profilering gjord i en datamängd. Vi behöver en del av din personliga information för att bäst svara på din förfrågan, registrera ditt företag som återförsäljare och ge dig rätt information.

All användning av personuppgifter betraktas som en behandling. Detta kan till exempel vara insamling, registrering, sammanställning, lagring och leverans eller en kombination av dessa. Nordic Tools ansvarar för att behandla personuppgifter som behandlas i samband med användningen av våra tjänster och i kundrelationer. Det faktum att Nordic Tools ansvarar för behandlingen innebär i första hand att det är vi som har det ansvar och de skyldigheter vi måste följa i enlighet med sekretessförordningen.

Förfrågningar och kunduppföljning

För att vi ska kunna följa upp dig som återförsäljare behöver vi lite information för att nå dig. Denna information är den du fyller i i kontaktformuläret på vår webbplats eller om du skickar ett e-postmeddelande direkt. Du väljer om du vill bli kontaktad via e-post eller telefon genom att fylla i respektive fält. Din personliga information kommer inte att användas för något annat syfte än att svara på din förfrågan och eventuellt lägga till dig som kund. Om din förfrågan besvaras och det inte resulterar i något mer kommer vi att ta bort din e-post inom en månad.

Kundinformation och orderhistorik

Vi måste lagra delar av din kundinformation relaterad till ditt kundförhållande och din tidigare beställning. Detta beror på att vi enligt lag är skyldiga att arkivera information, delvis på grund av lagstiftning som bokföringslagen. Det är också viktigt att vi har denna information, om du behöver teknisk support för någon av dina produkter från oss, använder garantin eller reklamerar eller vill köpa reservdelar eller annan utrustning för en produkt du tidigare har köpt.

Rätt till tillgång till information

Om du är kund hos oss eller har haft kontakt med oss har du rätt att få tillgång till vår behandling av din information. Det första du behöver göra är att kontakta oss på order@nordictools.se, så vi kan hjälpa dig vidare.

Radering av personuppgifter

När du inte längre har avtal eller förfrågningar hos oss, kommer vi fortfarande att behålla en del av din personliga information vid behov. Denna information raderas från våra system när annan lagstiftning som kräver lagring och/ eller arkivering som löper ut efter 5 år. Information från kundrelationer raderas inte om avslöjande av kriminella handlingar eller rättstvister pågår.

Hur du får åtkomst eller begär korrigering eller radering av kundinformation

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller denna integritetsförklaring eller vill ha tillgång till vilken information vi har lagrat kan du kontakta oss på order@nordictools.se Korrigering av information kan göras genom att logga in på ditt användarkonto. Om det finns någon annan information som inte kan redigeras från den här sidan kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

Misstanke om obehörig åtkomst

Du måste konfrontera oss om du misstänker att obehörig åtkomst har gjorts av en av våra anställda. Kundtjänst hjälper dig med dina frågor. Om det avslöjas att din misstanke är motiverad, kommer du att meddelas. Du kommer att få information om att ärendet hanteras av Nordic Tools och att det rapporteras till Datainspektionen. Vi svarar på alla begäranden om åtkomst så snart som möjligt och inom 30 dagar. Vissa fall kan ta lång tid, om det händer kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad på vägen.