Sök
Filters
Stäng

NTaktil indikator svart 28cm kart a 40st

Artikelnr: 44640
EAN: 7070530446404

Produktinformation:

NTaktila indikatorer är tillverkade av glasfiberarmerad komposit för att tåla högt slitage.

Fördelarna med komposit jämfört med indikatorer av metall är större flexibilitet och mjukhet i kompositknott.

Limmet är skyddat av en skyddsfilm som avlägsnas före montering.

Limmet som används är det bästa limmet från 3M, därför lämnas det 5 års garanti på vidhäftningen på ytskiktet.

Indikatorena har en längd på 280mm, bredde 32mm och en höjd på 3,7 mm inkl. lim.

Användningsområde:

Ledlinje:

Ska indikera riktningen man ska röra sig i.

Ledlinjen ska både ha en luminanskontrast på 0.4 till underlaget samt vara en fysisk följbar storlek så att både blinda, synnedsatta och människor i allmännhet kan orientera sig.

Uppmärksamhetsfält:

Används i områden där det monteras ledlinjer och speciellt vid viktiga knutpunkter som framför hiss, infotavlor, reception, mötesrum och toaletter.

Används också i huvudregel framför alla hissar och i botten av trappor.

Uppmärksamhetsfält ska också ha en luminanskontrast på 0.4 i förhållande till underlaget samt vara en fysisk följbar storlek så att både blinda, synnedsatta och människor i allmännhet kan orientera sig.

 

Bruksanvisning:

Underlaget ska vara rent, torrt och fast.

Underlaget rengörs grundligt med Fila PS87 Pro.

Överensstämmelsen enligt konstruktionskraven för farofält kvalitetssäkras genom att använda  fasta maller vid montering av indikatorerna.

Fäst mallen med tape i varje ände.

Därefter limmas NTaktila indikatorer på golvet i mallens hål.

Flytta mallen vidare allteftersom indikatorerna limmas.

Trampa på indikatorerna för att få dem att fästa ordentligt efter läggning.

Man kan gå på indikatorerna direkt efter montering, men man får inte tvätta innan minst 24 timmar så att limmet får tid att härda.

Åtgång:

Ca 3,5 st/löpmeter vid användning som ledlinje.

Använd alltid mall vid montering.

Produktdata:

 • Type: Taktila riktningsindikatorer i 280mm längd för markering av ledlinjer, uppmärksamhestfält, stoppfält och vändfält
 • Mått: 280mm diameter/ 32mm breda 3,7mm höga inkl. lim
 • Material: Nylon kompositmaterial armerat med glasfiber för extra hållbarhet
 • Miljö: 100% återvunnet material
 • Lim: 3M VHB 5952 (se egen FDV)
 • Färg:Mörk antrasit NCS S7502-B
 • Garanti: 5 års garanti på vidhäftning på ytskiktet
 • Standard: Norsk Standard 11001-2018 / Tek 17

GARANTI

5 års garanti på vidhäftning av limmet.

Följande villkor gäller:

• Montageområdet rengörs grundligt före materialet limmas på. Till detta används Fila PS87 Pro.

• Garantin gäller vid inomhusmontering och på släta golvytor.

Garantin gäller inte om det:

• På en indikator som släppt sitter färg eller andra golvrester fast i limmet.

• om det är tydligt att åverkan gjorts och indikatorn på något sätt medvetet försökt avlägsnats med  exempel kniv eller dyligt.

• I efterhand är använt kemikaler som citrusspray, avfettingsmedel eller liknande direkt på våra produkter.

Produktinformation:

NTaktila indikatorer är tillverkade av glasfiberarmerad komposit för att tåla högt slitage.

Fördelarna med komposit jämfört med indikatorer av metall är större flexibilitet och mjukhet i kompositknott.

Limmet är skyddat av en skyddsfilm som avlägsnas före montering.

Limmet som används är det bästa limmet från 3M, därför lämnas det 5 års garanti på vidhäftningen på ytskiktet.

Indikatorena har en längd på 280mm, bredde 32mm och en höjd på 3,7 mm inkl. lim.

Användningsområde:

Ledlinje:

Ska indikera riktningen man ska röra sig i.

Ledlinjen ska både ha en luminanskontrast på 0.4 till underlaget samt vara en fysisk följbar storlek så att både blinda, synnedsatta och människor i allmännhet kan orientera sig.

Uppmärksamhetsfält:

Används i områden där det monteras ledlinjer och speciellt vid viktiga knutpunkter som framför hiss, infotavlor, reception, mötesrum och toaletter.

Används också i huvudregel framför alla hissar och i botten av trappor.

Uppmärksamhetsfält ska också ha en luminanskontrast på 0.4 i förhållande till underlaget samt vara en fysisk följbar storlek så att både blinda, synnedsatta och människor i allmännhet kan orientera sig.

 

Bruksanvisning:

Underlaget ska vara rent, torrt och fast.

Underlaget rengörs grundligt med Fila PS87 Pro.

Överensstämmelsen enligt konstruktionskraven för farofält kvalitetssäkras genom att använda  fasta maller vid montering av indikatorerna.

Fäst mallen med tape i varje ände.

Därefter limmas NTaktila indikatorer på golvet i mallens hål.

Flytta mallen vidare allteftersom indikatorerna limmas.

Trampa på indikatorerna för att få dem att fästa ordentligt efter läggning.

Man kan gå på indikatorerna direkt efter montering, men man får inte tvätta innan minst 24 timmar så att limmet får tid att härda.

Åtgång:

Ca 3,5 st/löpmeter vid användning som ledlinje.

Använd alltid mall vid montering.

Produktdata:

 • Type: Taktila riktningsindikatorer i 280mm längd för markering av ledlinjer, uppmärksamhestfält, stoppfält och vändfält
 • Mått: 280mm diameter/ 32mm breda 3,7mm höga inkl. lim
 • Material: Nylon kompositmaterial armerat med glasfiber för extra hållbarhet
 • Miljö: 100% återvunnet material
 • Lim: 3M VHB 5952 (se egen FDV)
 • Färg:Mörk antrasit NCS S7502-B
 • Garanti: 5 års garanti på vidhäftning på ytskiktet
 • Standard: Norsk Standard 11001-2018 / Tek 17

GARANTI

5 års garanti på vidhäftning av limmet.

Följande villkor gäller:

• Montageområdet rengörs grundligt före materialet limmas på. Till detta används Fila PS87 Pro.

• Garantin gäller vid inomhusmontering och på släta golvytor.

Garantin gäller inte om det:

• På en indikator som släppt sitter färg eller andra golvrester fast i limmet.

• om det är tydligt att åverkan gjorts och indikatorn på något sätt medvetet försökt avlägsnats med  exempel kniv eller dyligt.

• I efterhand är använt kemikaler som citrusspray, avfettingsmedel eller liknande direkt på våra produkter.